Maj 28, 2019

XVII Zjazd PTChD – dziękujemy!

Jest nam ogromnie miło poinformować o wielkim sukcesie, jakim zakończyła się tegoroczna edycja Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych we Wrocławiu, w którym wzięło udział ponad 400
X