Rozmowa z lek. med. Iwoną Witkiewicz

Rozmawiamy z lek. med. Iwoną Witkiewicz z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Konsultantem Wojewódzkim ds. Chorób Płuc w województwie zachodniopomorskim. Jakie czynniki wpływają obecnie na kształtowanie się sytuacji epidemiologicznej dotyczącej raka płuca w województwie zachodniopomorskim? Województwo zachodniopomorskie należy do województw o najwyższej zachorowalności na raka płuca zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet wraz z