Webinar “Roz – ruch i zdrowie w Głogowie”

Już 30 maja zapraszamy Państwa na webinar “Roz – ruch i zdrowie w Głogowie”! Choć konferencja główna została przeniesiona ze względów epidemiologicznych na 5 września 2020 roku, to w poprzednim jej terminie nie pozostawiamy Państwa bez dawki wiedzy na temat tego, jak bezpiecznie i bezkontuzyjnie podejść do kwestii ruchu po długim okresie kwarantanny. 30 maja