XXI Konferencja Alergologów, Pulmonologów i Immunologów Klinicznych w Kazimierzu Dolnym za nami

Wirtualna edycja Konferencji Alergologów, Pulmonologów i Immunologów Klinicznych w Kazimierzu Dolnym zakończyła się sukcesem, o czym świadczą wysoka frekwencja oraz pozytywny odbiór ze strony wykładowców i uczestników! Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację konferencji, a przede wszystkim wykładowcom, uczestnikom i sponsorom. Cieszymy się, że pomimo innej niż dotychczas formuły wydarzenie odbyło się bez przeszkód, a