Prehabilitacja 2021. Czy już zaczęliśmy?

W dniach 28-29 maja odbędzie się webinar „Prehabilitacja 2021. Czy już zaczęliśmy?” organizowany przez Instytut Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Sans Souci Konferencje. „W obecnej sytuacji widzimy, jak chyba nigdy przedtem, jak ważne, by proces leczenia, w tym operacyjnego przebiegał maksymalnie sprawnie. Tak, by osiągnąć jak najlepszy efekt bez powikłań, bez przedłużonych hospitalizacji, bez