KALENDARIUM
  • Konferencje 2018
  • Konferencje cykliczne 2018

Schorzenia Kończyny Dolnej

6-7 KWIETNIA 2018  |  Łagów
www.konczyna-dolna.pl

Problemy Alergologiczne w Chorobach Skóry

13-14 KWIETNIA 2018  |  Poznań
www.problemy-alergologiczne2018.pl

XVI Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej

20-21 KWIETNIA 2018  |  Poznań
www.medycyna-perinatalna.pl

V Kongres PTEG 2018

12 MAJA 2018  |  Poznań
www.pteg2018.pl

Osteosynthese International 2018

6-8 WRZEŚNIA 2018  |  Poznań
www.osteosynthese2018.pl

Allergology Masterclass Symposium 2018

Szkoła Aerozoloterapii 2018

24 marca | Katowice
12 maja | Kraków
26 Maja | Poznań
16 czerwca | Wrocław
8 września | Warszawa
9 marca | Szczecin
10 marca | Poznań
13 kwietnia | Opole
14 kwietnia | Wrocław
25 Maja | Katowice
26 Maja | Kraków
8 czerwca | ŁÓdź
9 czerwca | Toruń
14 Września | Bydgoszcz
15 Września | Gdańsk
12 października | Lublin
13 października | Kielce
9 listopada | Białystok
10 listopada | Warszawa
  • Konferencje 2019
  • Konferencje cykliczne 2019

Kończyna Dolna - Co nas może zaskoczyć?

12-13 KWIETNIA 2019  |  Łagów
www.konczyna-dolna.pl

Problemy Alergologiczne w Chorobach Skóry

12-13 KWIETNIA 2019  |  Poznań
www.alergoderma.pl

XVII Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej

10-11 MAJA 2019  |  Poznań
www.perinatologia-pteg.pl

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

22-24 MAJA 2019  |  Wrocław
www.xviizjazdptchd.pl

SHOULDER MASTERCLASS WORKSHOPS

24-25 MAJA 2019  |  Bielsko-Biała
www.ortopedia-beskidy.pl

XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych

6-8  WRZEŚNIA 2019  |  Kazimierz Dolny
www.alergologia-kazimierz.pl

Allergology Masterclass Symposium 2019

Szkoła Aerozoloterapii 2019

15 marca | Gdańsk
16 marca | Bydgoszcz
7 czerwca | Warszawa
8 czerwca | Łódź
25 października | Kraków
26 października | Katowice
22 listopada | Wrocław
23 listopada | Poznań
1 marca | Szczecin
2 marca | Poznań
29 marca | Wrocław
30 marca | Łódź
14 czerwca | Kraków
15 czerwca | Katowice
13 września | Białystok
14 września | Warszawa
11 października | Gdańsk
12 października | Bydgoszcz
16 listopada | Lublin
X