OFERTA
konferencja

konferencja

Spotkanie, którego celem jest prezentacja i analiza aktualnych zagadnień, problemów i osiągnięć dotyczących określonego zakresu tematycznego. Ma z góry ustalony program z wystąpieniami różnych osób. Rzadko wykorzystywana jest aktywność własna uczestników, którzy nie mają wpływu na przebieg spotkania.

SYMPOZJUM

Różne aspekty wybranego zagadnienia przedstawiane są przez różnych ekspertów. Uczestnicy głównie stanowią publiczność i słuchają prezentacji. Spotkanie prowadzi moderator, który przedstawia poszczególne osoby zabierające głos, łączy i podsumowuje wykłady, reguluje kontakt pomiędzy publicznością a ekspertami. Między ekspertami rzadko, albo wcale, dochodzi do wymiany zdań.

2
3

WARSZTAT

Intensywna forma nauki, w której uczestnicy uczą się przede wszystkim dzięki swojej aktywności, poprzez aktualne doświadczenia i osobiste przeżycia. Możliwe są krótkie wstawki teoretyczne (miniwykłady), ale nie odgrywają one znaczącej roli. Zachodzi wysoki poziom interakcji w grupie, a uczestnicy wspólnie z prowadzącym przejmują odpowiedzialność za swój proces nauki.

Kongres

Kongres jest przedsięwzięciem ekonomiczno-administracyjnym o charakterze naukowym organizacji krajowych lub międzynarodowych, będący środkiem realizacji ich celów i zadań. Uczestnictwo w kongresie jest dostępne dla wszystkich kwalifikujących się organizacji i osób. Taka forma spotkania jest niezależna i działa tylko w okresie czasu przewidzianym programem, a jego wyniki zazwyczaj są szeroko popularyzowane. Kongresy są zwoływane na ogół co kilka lat.

4
sans-online

KONSYLIUM ON-LINE

Adresowana do lekarzy możliwość poddania konsultacji eksperckiej (second-look opinion) najtrudniejszych przypadków klinicznych drogą on-line.

KURS MISTRZOWSKI

Ekskluzywne spotkanie warsztatowo-dyskusyjne z uznanym ekspertem w bardzo małych grupach uczestników, umożliwiające intensywny, bezpośredni kontakt edukacyjny.

6
7

ADVISORY BOARD

Spotkanie grupy ekspertów – komitetu doradczego służące wypracowaniu wspólnego stanowiska, rekomendacji bądź opinii na wskazany temat.

PAŃSTWA POMYSŁ

To Państwo najlepiej wiedzą, jakiego innego specyficznego wydarzenia potrzebują…. Z przyjemnością doradzimy, jak pomysł wcielić w życie.

8
X