Rozmowa z dr. n. med. Michałem Wiśniewskim

Rozmawiamy z dr. n. med. Michałem Wiśniewskim z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, konsultantem wojewódzkim z zakresie onkologii.  

Jak obecnie kształtuje się sytuacja epidemiologiczna dotycząca raka płuca w województwie kujawsko-pomorskim?

W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, rak płuca jest jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów. W naszym województwie, rak płuca jest drugim najczęściej rozpoznawanym nowotworem zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, rocznie rozpoznaje się go u około 800 kobiet i 1000 mężczyzn, co stanowi 17% i 20% wszystkich nowych rozpoznań odpowiednio u kobiet i mężczyzn. Niestety, rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej w województwie kujawsko-pomorskim u obu płci.

Jak wygląda dostępność chorych do najnowszych procedur w zakresie leczenia raka płuca?

Postęp, jaki w ostatnim czasie obserwuje się w leczeniu chorób nowotworowych, w tym raka płuca, dotyczy głównie leczenia systemowego. Większość nowych leków stosowanych w leczeniu raka płuca jest w naszym kraju dostępna, jednak ich stosowanie podlega pewnym ograniczeniom, co powoduje, że nie każdego chorego możemy poddać takiej terapii. Pewnym utrudnieniem w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi w Polsce mogą być również sytuacje, w których od chwili rejestracji danej terapii w Europie do możliwości jej praktycznego zastosowania (czyli do momentu objęcia leczenia refundacją) upływa dość dużo czasu. Jednak ogólnie, dostępność do najnowszych leków stosowanych w leczeniu raka płuca w Polsce oceniam dość dobrze.

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z tej dostępności?

Korzyści z dostępności do nowoczesnych leków stosowanych w raku płuca odnoszą przede wszystkim nasi pacjenci. Nowe terapie w raku płuca wydłużają czas, przez który choroba nowotworowa się nie rozwija. Nowoczesne leczenie jest lepiej tolerowane przez chorych, to znaczy, że działania niepożądane pojawiające się przy takim leczeniu są mniej uciążliwe. Najistotniejszą korzyścią ze stosowania nowoczesnych terapii jest jednak to, że wydłużają życie pacjentom z zaawansowanym rakiem płuca.

Jaki jest potencjał aktualnych terapii lekowych w leczeniu tego nowotworu?

Obecnie mamy do dyspozycji kilka rodzajów leczenia systemowego chorych z zaawansowanym rakiem płuca. Nowoczesne terapie są bardziej skuteczne i lepiej tolerowane od klasycznej chemioterapii, która wcześniej była jedyna metodą leczenia tej choroby. Jednym z rodzajów nowoczesnego leczenia jest leczenie celowane. W przypadku raka płuca są tak zwane inhibitory EGFR, ALK i ROS1. Są to leki, które są stosowane u chorych ze stwierdzonymi pewnymi nieprawidłowościami w materiale genetycznym guza, które spotyka się u kilku procent pacjentów z rakiem płuca. Innym rodzajem nowoczesnego leczenia jest immunoterapia, którą można zastosować u większości pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca w pierwszej lub drugiej linii leczenia. W Polsce pacjenci, tak jak w innych krajach, mogą się również leczyć w ramach badań klinicznych, które oceniają skuteczność i bezpieczeństwo nowych leków w chorobach nowotworowych.

Na czym polega wartość merytoryczna spotkań w stylu Akademii PTChP – Rak Płuca – Forum Ekspertów 2020?

Spotkania takie jak Akademia PTChP – Rak Płuca – Forum Ekspertów 2020, w zwięzły sposób podsumowują najnowszy stan wiedzy na temat leczenia raka płuca. Pozwalają lekarzom zaangażowanym w diagnostykę i leczenie utrwalić lub uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą aktualnego postępowania u chorych z tym rozpoznaniem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X