„Ucząc, uczymy się sami”

Zostaliśmy zaszczyceni organizacją przyszłorocznego cyklu konferencji „Pneumonologia i nie tylko – state of the art 2019”, który odbywa się w ramach Akademii Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Rozmawiamy z Profesorem Pawłem Śliwińskim, prezesem Towarzystwa, na temat naukowych i praktycznych walorów spotkań.

Jakie są główne założenia nadchodzącej edycji spotkań „Pneumonologia i nie tylko – state of the art 2019″?

Medycyna – w tym oczywiście pneumonologia – jest jedną z najszybciej rozwijających się nauk. Postęp wiedzy w ostatnim czasie jest wręcz niewiarygodny i jest zupełnie zrozumiałe, że wielu z nas lekarzy nie nadąża za nowymi metodami diagnostyki i leczenia czy kolejnymi zmianami w wytycznych postępowania w najczęstszych chorobach płuc. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne tematy konferencji nie koncentrują się wyłącznie na pneumonologii, ale obejmują zagadnienia z zakresu alergologii, interny, pediatrii, a także onkologii. Mamy pełną świadomość, że medycyna jest nauką holistyczną, a podział na specjalizacje ma w dużym stopniu znaczenie umowne. Codziennością są sytuacje, gdy pacjent z powodu duszności kierowany do pneumonologa ma w rzeczywistości niewydolność serca i wymaga przede wszystkim leczenia kardiologicznego. Nierzadko objawy zapalenia płuc to tak naprawdę początek diagnostyki onkologicznej u chorego. Przykłady można mnożyć. Celem cyklu konferencji ”Pneumonologia i nie tylko…” jest obiektywne przedstawienie najnowszych doniesień z ostatniego roku nie zawsze jeszcze uwzględnionych w zaleceniach. Grono doświadczonych i uznanych praktyków i wykładowców zaprezentuje nowe informacje w syntetycznej i zrozumiałej formie, tak aby każdy ze słuchaczy mógł od razu je wykorzystywać w swojej praktyce.

Do kogo skierowane są spotkania?

Na spotkania zapraszamy pneumonologów, ale również alergologów, internistów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Szczególnie zapraszamy lekarzy będących w trakcie specjalizacji. A naprawdę zależy nam na wszystkich lekarzach, którzy chcą się uczyć. Dla nas – wykładowców – to szczególnie ważne. Cytując łacińską maksymę: „ucząc – uczymy się sami”.

Dlaczego warto wziąć w nich udział?

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się w zwięzłej i przystępnej formie z najnowszym stanem wiedzy, a zwłaszcza z istotnymi z praktycznego punktu widzenia zmianami w diagnostyce i terapii, które dokonały się w ostatnim roku. 

Wśród wykładowców cyklu znajduje się wielu cenionych ekspertów. Jaki jest sposób doboru kadry naukowej?

W konferencjach uczestniczą uznani wykładowcy pracujący w ośrodkach klinicznych. Kryterium doboru jest jednak nie tylko dorobek naukowy, ale także zdolności dydaktyczne, czyli umiejętność przekazywania wiedzy. Wykładowcy są jednocześnie znakomitymi lekarzami praktykami, i wszystko, o czym mówią znają ze swojej codziennej pracy. 

Na czym polega waga tego typu spotkań?

Wszędzie na świecie lekarze są zachęcani do systematycznego pogłębiania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Kto stoi w miejscu, ten się cofa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X